Temettü Haccın Yapılışı

Mikâttan önce:

1) Tırnaklar kesilir.

2) Koltuk altı ve kasık temizlenir.

3) Gusledilir, olmazsa abdest alınır.

4) Erkek, ihramla örtünür. [Kadın elbisesini çıkarmaz.] 5) Baş açık ve ayaklar çıplak olur.

Mikât sınırında:

İhramın sünneti olarak iki rekât nafile namaz kılınır. Sadece umre için niyet ve telbiye yapılır. Böylece ihrama girilmiş olur. İhramdan sonra: İhramdan çıkıncaya kadar ihramlıya yasak olan işlerden sakınılır. Tekbir, tehlil, salevat-ı şerife ve telbiye söyleyerek yola devam edilir.

Mekke-i mükerremede:

1) Gusledip veya abdest alıp Harem-i şerife giderek “Umre tavafı” yapılır.

2) Tavaftan sonra, “Tavaf namazı” kılınır.

3) Zemzem içilir, üstüne, başına da dökmek iyi olur.

4) Safâ ile Merve arasında “umrenin say’ı” yapılır. Sonra saçın en az dörtte biri veya tamamı kesilir yahut kısaltılır. Böylece umre bitmiş, ihramdan çıkılmış olur.

5) İhramsız olarak Mekke’de kalınır. İstenildiği kadar nafile tavaf yapılabilir.

Terviye günü [8 zilhicce]:

Terviye günü hac için niyet ve telbiye yaparak yeniden ihrama girilir. Sabah namazı Mekke’de kılınıp Mina’ya çıkılır. Arefe günü sabah namazını müteakip Arafat’a hareket edilir.

Arefe günü [9 zilhicce]:

1) Her fırsatta telbiye, tesbih, tekbir, tehlil ve salevat okunur. Kendine, ana-baba ve bütün müminlere dua edilir.

2) Öğle ve ikindi namazları, öğle vaktinde cem-i takdim ile kılınır.

3) Öğleden sonra vakfe yapılır.

4) Güneş batmadan Arafat’tan ayrılmamalı. Güneş battıktan sonra, akşam namazı kılınmadan Müzdelife’ye hareket edilir.

5) Akşam ve yatsı namazları Müzdelife’de cem-i tehir ile kılınır. Gece Müzdelife’de kalınır. Şeytan taşlamak için taş toplanır.

Bayramın birinci günü [10 Zilhicce]:

1) Sabah namazı kılınınca, Müzdelife’de Meş’aril harama gidilip, orada vakfe yapılır.

2) Ortalık ağarıp güneş doğmadan, Mina’ya hareket edilir.

Mina’da [çadıra yerleştikten sonra]:

1) Akabe cemresine 7 taş atılır.

2) Vacip olan şükür kurbanı kesilir. Kesilemezse, Zilhiccenin yedi, sekiz ve dokuzuncu günlerinde ve bayramdan sonra yedi gün daha oruç tutulması lazım olur. Hepsi on gün olur.

3) Saçın en az dörtte biri veya tamamı kesilir yahut kısaltılır. Böylece, ihramdan çıkılmış olur.

Bayramın 2, 3 ve 4. günleri:

1) Bayramın ilk günü yapılmamışsa, ziyaret tavafı yapılır. [Ziyaret tavafını bayramın birinci günü yapmak daha faziletlidir.] Daha önce yapılmamışsa, haccın say’ı yapılır.

2) Küçük, Orta ve Akabe Cemrelerine [üç şeytana] her gün 7’şer taş atılır.

Mina’dan dönünce:

“Veda tavafı” yapılır. Beytullah’a karşı durup kana kana zemzem içilir. Baş ve yüz yıkanır. Sonra Kâbe-i şerifin yüksek eşiği öpülür.

Ceza gerektiren şeyler:

1- Bedene [deve veya sığır] gerektirenler.

2- Dem [koyun veya keçi] gerektirenler.

3- Sadaka gerektirenler.

4- Bedelini ödemeyi gerektirenler.

Bedene kesmeyi gerektirenler:

1- Arafat vakfesinden sonra ve ziyaret tavafından önce cimada bulunmak. [Arafat’ta durmadan önce olursa, haccı bozar.]

2- Ziyaret tavafını cünüp olarak yapmak.

Dem kesmeyi gerektirenler:

1- Kudûm ve veda tavafını cünüp yapmak.

2- Bir uzvun tamamına koku sürmek.

3- Saçına yağ sürmek, kına yakmak.

4- Dikişli elbiseyi tam bir gün giymek.

5- Başını bir şeyle örtmek.

6- Tıraş olmak.

7- Koltuk veya yüz kıllarını veyahut boyun kıllarını koparmak.

8- Tırnakları kesmek.

9- Haccın vaciplerinden birini terk etmek veya zamanında yapmamak.

Fıtra miktarı sadaka gerektirenler:

1- Bir uzuvdan az bir yere koku sürmek.

2- Bir günden az elbise giyinmek.

3- Başın veya sakalın dörtte birinden daha azını tıraş etmek.

4- Bir tırnak kesmek

5- Veda tavafını abdestsiz yapmak.

6- Veda tavafından bir şavtı terk etmek.

7- Cemrelerde eksik taş atmak.

8- Başkasını tıraş etmek veya başkasının tırnağını kesmek.

Fıtra miktarından az sadaka gerektirenler:

Çekirge öldürmek.

Bedelini ödemeyi gerektirenler:

Av hayvanını öldürmek. Ayrıca Harem’in, kesilmesi haram olan bitkilerini kesmek.