Secde-İ Sehv Gerektiren Haller

Aşağıdakileri kasten yapanın namazı iade etmesi vacip olur. Unutarak yapana secde-i sehv gerekir:

Fatihayı birinci veya ikinci rekatte peş peşe iki kere okumak.

İlk Ettehıyyatü’yü okuduktan sonra, yanılıp Allahümme… demek.

Tadili erkanı terk etmek veya kunut dualarını unutmak.

Son rekatta salli bariki okuyup ayağa kalkmak.

Son rekatta, Ettehıyyatü’den önce Fatiha okumak.

Son rekatta Ettehıyyatü’yü okuduktan sonra, kalkıp bir veya iki rekat daha kılmak.

İmamın, sesli okunacak yerde, Fatiha’nın yarısını gizli okuması.

Namaz içindeki bir şeyi, bir rükün miktarı düşünmek. [Başka namazdakini veya dünya işlerinden birini düşünmek secde-i sehvi gerektirmez.]

İki rükü veya üç secde yapmak. Zamm-ı surenin bir kısmını rüküda okumak

İlk oturuşta Ettehiyyatüden sonra az da olsa bir şey okumak.

Fatiha’dan sonra, zammı sureden önce ettehiyyatüyü okumak.

Ettehiyyatüyü okuyacakken Fatiha okumak.

Birkaç kere secde-i sehv gerekse, bir kere yapılır.

Secde-i sehvde ettehiyyatüyü okumak vacibdir.

Sehv secdesi yaparken sadece tehiyyatı okumak yeterlidir. Evla olanı salli barikleri de okumaktır.

Son oturuşta, Ettehiyyatüyü okuduktan sonra, unutup kıyama [ayağa] kalkan, hatırlayıp oturunca, tekrar Ettehiyyatüyü okumaz. Fakat secde-i sehv yapar.

İlk oturuşta, iki tarafa selam verince hatırlayıp namaza devam edilse, namaz bozulmuş olmaz, fakat secde-i sehv gerekir.

Kaç rekat kıldığını unutan, zannının kuvvetine göre kılar. Kuvvetli zan edemezse, az kıldığını kabul ederek tamamlar ve secde-i sehv yapar.

Oturmayı unutup, üçüncü rekate kalkarken hatırlayan, dizleri yerden ayrılmışsa oturmaz, secde-i sehv eder. Son rekatte oturmayıp ayağa kalkarsa, secde etmeden hatırladı ise, hemen oturur ve oturmayı geciktirdiği için, secde-i sehv eder. Secdeye inince hatırladı ise, farz namazı, nafile şekline döner. Bir rekat daha kılıp, altıncı rekate oturarak tamamlar. Dördüncü rekatte teşehhüd miktarı oturup, selam vermeden beşinciye kalkarsa, secdeye gitmeden hatırladı ise, oturup teşehhüdde okumadıklarını okuyup selam verir ve secde-i sehv yapar. Secdeye gitti ise, altıncı rekati de tamamlayıp, secde-i sehv yapar. Farzı tamam etmiş olur. İki rekati de nafile olur.

Secdenin ikisi birden unutulursa namaz bozulur. Çünkü namazda tertip farzdır. İki secde yapmak farz, iki secdeyi aynı anda yapmak ise vacibdir. Birisi unutulunca daha sonra kazası yapılır. Kaza yapılırken vacip gecikmiş, tehir edilmiş olduğundan secde-i sehv de yapılır, böylece namaz tamam olur.

Secde-i sehv unutulursa namazı tekrar kılmak gerekmez. (Yarın secdei sehv gerekmeyenler)