Maliki Mezhebini Taklit Ederken

S. Ebediyye’de diğer kitaplardan alınarak deniyor ki:

Abdesti sık bozulan hasta ve ihtiyarlar Maliki’yi taklit ederek, ibadetlerini rahatlıkla yapar. (s.1133)

Hastalık veya ihtiyarlık sebebi ile idrar kaçıran Hanefi’nin, tekrar abdest alması, harac, zahmet olacağı için, bu kimse, Maliki’yi taklit ederek, hemen özür sahibi olur, abdesti bozulmaz. (s. 148)

Bir kimsenin namazda abdesti bozulursa veya abdest almak güç olursa, namaza dururken Maliki’yi taklit eder. Maliki’de, hastaların, ihtiyarların özürleri namazlarını bozmaz (s. 232)

Maliki’de, özürlü olmak için, hastalık sebebi ile çıkan, abdesti bozan bir şeyin bir kere çıkması kâfidir. Bir namaz vakti içinde devamlı çıkması gerekmez. Namazdan önce veya namazda idrar, yel kaçıran hasta veya ihtiyarların abdestlerinin ve namazlarının bozulmaması için Malikiyi taklit etmeleri sahih olur. (s.131)

Demek ki, Maliki’de, bir kere akmak da özür sahibi yapmaktadır.

Mesela zaman zaman burnu kanayan, makattan solucan çıkan, ara sıra ağız dolusu kusan, kulağı akan, ağrı ile gözünden yaş gelen, bazen yel kaçıran, ishal olan, idrar kaçıran, istihazalı veya akıntısı olan kadın, basurdan, çıbandan, yaradan kan ve irin akan, Malikiyi taklit ederse, abdesti bu özrü sebebiyle bozulmuş olmaz. Birkaç örnek verelim:

Sık sık kusan kimsenin abdesti bozulur mu?

CEVAP

Maliki’yi taklit ederse bozulmaz.

Gazdan rahatsız olan, zaman zaman elinde olmadan yel kaçırsa, bu hal abdesti bozar mı?

CEVAP

Maliki taklit edilirse bozmaz.

Maliki’yi taklit eden kimse, unutarak veya  bir işi sebebiyle öğleyi asr-ı evvele kadar kılamazsa, yani öğle vakti içinde kılamasa, tekrar Hanefi’yi taklit edip öğleyi asr-ı evvelde yani birinci ikindi vaktinde kılması caiz mi?

CEVAP

Caizdir. O zaman ikindiyi asr-ı sanide kılması gerekir. Çünkü öğle asr-ı evvelde kılınınca, ikindi de asr-ı sanide kılınması gerekir.

Vakit çıkmak üzere iken, hazırda temiz elbise de yoksa, Maliki’yi taklit edilip necasetli elbise ile namaz kılmak caiz mi?

CEVAP

Caizdir; çünkü namazı kazaya bırakmak haramdır.

Hanbeli’de, Hanefi’deki gibi gusülde ağzın içini yıkamak farzdır. Diş dolgusu olduğu için Maliki’yi taklit edenin ihtiyaç halinde, mukimken Hanbeli’’yi taklit ederek iki namazı cem etmesi caiz olur mu?

CEVAP

Elbette caizdir. Çünkü başka çıkış yolu yoktur. Bu telfik olmaz. Namazı kazaya bırakmak haram olur.

Maliki’yi taklit eden, abdest alıp namaz kıldıktan bir ay sonra, elinde yağlı boya görse, boyayı kazıyıp hemen yıkasa, kıldığı namazlar sahih olur mu?

CEVAP

Evet sahih olur. 

Şâfii’yi taklit eden, daha kolay diye, Maliki’yi taklit etmeye başlasa caiz olur mu?

CEVAP

Evet kendine daha kolay geleni seçebilir.