Kur’ân-ı Kerîm’de İsimleri Geçen Peygamberler

Dünkü makâlemizde, hangi Peygamberlerin Kur’ân-ı kerîmde zikredildiklerini ve adlarının kaçar defa geçtiğini belirtmenin yanında, her biri hakkında kısa kısa tanıtıcı bazı bilgiler de vermeye çalışmıştık. Bugünkü makâlemizde, kaldığımız yerden devâm edip konuyu tamâmlamak istiyoruz.

Hazret-i Ya’kûb (aleyhis-selâm), Hazret-i İbrâhîm’in (aleyhis-selâm) torunudur. Evlât ihâneti ve bir çocuğunun da acısı ile imtihân edilmiştir. Oğlu Hazret-i Yûsuf ‘un (aleyhis-selâm) acısı dolayısıyla gözleri kapanmış, sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmıştır.

Hazret-i İshâk (aleyhis-selâm) 15 def’a, Hazret-i İsmâîl (aleyhis-selâm) 12 def’a, Hazret-i Şuayb (aleyhis-selâm) 11 def’a, Hazret-i Hûd (aleyhis-selâm) 10 def’a, Hazret-i Sâlih (aleyhis-selâm) 8 def’a, Hazret-i Zekeriyyâ (aleyhis-selâm) 7 def’a, Hazret-i Yahyâ (aleyhis-selâm) 5 def’a zikredilmişlerdir.

Mezkûr Hazret-i İshâk (aleyhis-selâm), Hazret-i İbrâhîm‘in (aleyhis-selâm) oğludur. İsrâîloğullarına gönderilen, Kur’ân-ı kerîm’de adı geçen bütün peygamberlerin atasıdır.

Hazret-i İsmâîl de (aleyhis-selâm) Hazret-i İbrâhîm‘in (aleyhis-selâm) oğludur. Çobanlık yapmıştır. Ayrıca ata binme, ok atma ve avcılık konusunda da mâhirdir, hünerlidir. Babası Hazret-i İbrâhîm (aleyhis-selâm) ile birlikte Ka’be’yi inşâ etmiştir. Hacla ilgili pek çok merâsim ve kurbân kesme konularında Hazret-i İbrâhîm (aleyhis-selâm) ile birlikte müslümânlara örnek olmuştur. Bizim Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (aleyhis-selâm) onun soyundan gelmektedir.

Hitâbet yeteneğinden ötürü “Peygamberlerin Hatîbi” olarak anılan Hazret-i Şuayb, ölçü ve tartıda hîle yapan Medyen ve Eyke halkına gönderilmiştir.

Kur’ân-ı Kerîmin 11. sûresi Hazret-i Hûd’un (aleyhis-selâm)  adını taşımaktadır. Ticâretle uğraşmıştır. Yaşadıkları yer olan “İrem” şehrinde, yüksek binâlar inşâ etme yarışına girmiş olan “Âd kavmi”ne gönderilmiştir.

Yine ticâretle uğraşan Hazret-i Sâlih (aleyhis-selâm), dağları ve yüksek kayaları oyarak inşâ ettikleri ihtişâmlı, görkemli evlerle ünlü “Semûd kavmi”ne gönderilmiştir.

Hazret-i Zekeriyyâ (aleyhis-selâm), Hazret-i Süleymân (aleyhis-selâm) soyundandır. Kudüs’te Hazret-i Meryem’in himâyesini üstlenmiş, ona koruyuculuk yapmıştır. İsrâîloğulları tarafından şehîd edilmiştir.

Hazret-i Zekeriyyâ’nın (aleyhis-selâm) oğlu olan Hazret-i Yahyâ’nın (aleyhis-selâm) adı, daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir ve Allah tarafından konulmuştur. Hazret-i Îsâ’nın (aleyhis-selâm) müjdecisidir.

Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem), Hazret-i Eyyûb ve Hazret-i Yûnus (aleyhime’s-selâm) 4’er def’a zikredilmişlerdir.

Kur’ân-ı Kerîmin 47. Sûresi, Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’in (aleyhis-selâm)  adını taşımaktadır. Hâtemü’l-enbiyâ ya’nî peygamberlerin sonuncusudur.

Çok ağır bir hastalık geçirmiş olan Hazret-i Eyyûb (aleyhis-selâm), sabrıyla timsâl, sembol olmuştur.

Kur’ân-ı Kerîmin 10. sûresi Hazret-i Yûnus’un (aleyhis-selâm)  adını taşımaktadır. Gönderildiği halkın kendisinin da’vetine aldırmaması üzerine yaşadığı şehri terk etmiştir. Bindiği gemiden denize atılmış, bir balık tarafından yutulmuş ve bir mu’cize olarak kendisini yutan balığın midesinde bir müddet yaşamıştır. Hatâları için samîmî olarak tevbe etmiş, Allah’ın affetmesi üzerine yeniden şehrine dönmüştür. Bundan sonra toplumunun tamâmı kendisine îmân etmiştir ve bu özelliğe sâhip tek peygamberdir.

“Ba’l” adlı bir puta tapan topluma peygamber olarak gönderilen Hazret-i İlyâs (aleyhis-selâm) 3 def’a; astronomi ve matematikle ilk uğraşan, ilk def’a iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen, ölçü ve tartı âletlerini ilk def’a kullanan Hazret-i İdrîs (aleyhis-selâm); Hazret-i Eyyûb’un (aleyhisselâm) oğlu olan, sabreden, Allah’ın rahmetine ulaşan ve sâlihlerden olduğu bildirilen peygamberlerden Hazret-i Zülkifl (aleyhis-selâm) veHazret-i İlyâs’a (aleyhis-selâm) yardımcı olmak üzere gönderilen Hazret-i Elyesa’ (aleyhis-selâm) ise 2’şer def’a zikredilmiş bulunmaktadırlar.

[Cenâb-ı Hak, bizleri ve sevdiklerimizi, bütün Peygamberlerin şefâatlerine mazhar eylesin.]