İyi Kimselerle Evlenilir

Hucec-i katiyye kitabında, Molla başı Ali Ekber ile, Ulemadan Abdullah Süveydi’nin konuşmalarının sonu şöyle bildirilmektedir: Molla başı dedi ki:

– Eshabın yalnız beşi hariç, ötekilerin hepsi, Hz. Ali’yi halife seçmedikleri için mürted oldu, dinden çıktı.

Cevap olarak dedim ki:

– Hz. Ali, kızı Ümm-i Gülsüm’ü, Hz. Ömer’e nasıl nikâh eyledi?

– İstemeyerek, zorla verdi.

– Allah için yemin ederim ki, siz Hz. Ali’yi öyle aşağılıyorsunuz ki, Arapların en alçağı bile, bu kadar aşağılığa razı olmaz. Hz. Ali’yi bu kadar kötülemek, çok alçak bir planın uygulanması için olduğu meydandadır. Allah bilir ki, Arapların en alçağı, en bayağısı bile ırzını, namusunu korumak için canını verir. Nerede kaldı ki, bütün Arap kabileleri arasında, soyu, erkekliği, şerefi, şanı hepsinden yüksek ve üstün olan Haşim oğullarından bir zat ve dolayısıyla bütün bu kabile böyle bir lekeyi, alçaklığı kabul edebilir mi? En alçak kimselerin bile razı olmadığı bir işi, Allahın aslanı diye, adı bütün dünyaya yayılan şanlı, şerefli bir kahramana nasıl yakıştırabiliyorsun?

– Cin perilerinden birinin, Ömer’e âşık olup da, Ümm-i Gülsüm şeklinde görünmesi de olabilir.

– Bu söz, öncekinden daha alçaklıktır. Böyle şeyi, akıl nasıl uygun görür. Bu yola gidilecek olursa, islamiyetin bütün emirleri altüst olur. Mesela bir adam evine gelince, hanımı buna, sen benim kocam değilsin. Sen cinsin diyerek, adamı eve sokmaz. Adam iki şahit getirse, şahitleri de, insan değildir, cindir diyerek kovar. Böylece, her ev, her yer karmakarışık olur. Bir katil, bir hırsız, ben o adam değilim. Sizin dediğiniz kimse, cin olabilir, diyerek, islamiyetin emrinin yapılmasına karşı gelir. Hatta, İmam-ı Cafer Sadık da cin olabilir.
Molla başı şaşırıp sustu. İkinci suali sordum:

– Zalim olan bir halifenin emirleri kabul edilir mi?

– Sahih değildir. Kabul edilmez.

– Hz. Ali’nin oğlu olan Muhammed bin Hanefiyye’nin annesi kim?

– Cafer kızı Hanefiyye’dir.

– Bu Hanefiyye’yi esir alan kimdir?

– Ben bilmem.

Halbuki, bildiği halde bilmem diye, sözü kesmek istedi. Orada bulunanlardan birkaçı, Ebu Bekir’in esir aldığını söylediler.

– Evlenirken dikkatli davranmak lazım olduğunu herkes bilir. Hak üzere imam ve meşru olarak halife değildir dediğiniz, Ebu Bekir gibi bir zatın esir eylediği bir cariyeyi nikah edip, bundan çocuk yapmayı, Hz. Ali, nasıl caiz gördü?

– Belki, Hz. Ali bunun kendisine hediye edilmesini, yakınlarından istedi. Bunlar da, cariyeyi kendisine nikah etmiş olabilirler.

– Belki ile, zan ile hüküm verilmez.

Molla başı hiçbir şey diyemedi. (Huceci katiyye)