İlmi Çalışmaları

Diyanet İşleri Başkanlığı; Milli Eğitim Bakanlığı; Ondokuz Mayıs, Selçuk ve Marmara Üniversitelerinde görev yapan Prof. Dr. Ramazan Ayvallı’nın ilmî, târîhî, kültürel konularda ve esâs branşı olan Hadîs-i Şerîf dalında yazdığı kitap ve makaleleri, muhtelif sempozyum ve panellerde sunduğu tebliğleri ve diğer ilmî çalışmaları.

KİTAPLARI

 • Rehber Ansiklopedisi (Heyet), 18 Cilt
 • İslâm Âlimleri Ansiklopedisi (Heyet), 18 Cilt
 • Peygamberler Târîhi Ansiklopedisi (Heyet), 6 Cilt
 • İslâm Târîhi Ansiklopedisi (Heyet), 10 Cilt
 • Osmanlı Târîhi Ansiklopedisi (Heyet), 6 Cilt
 • Sağlık Ansiklopedisi (Heyet), 2 Cilt
 • Dînî Terimler Sözlüğü (Heyet), 2 Cilt
 • Evliyâlar Ansiklopedisi (Heyet), 12 Cilt
 • Yeni Rehber Ansiklopedisi (Heyet), 20 Cilt
 • Geniş Açıklamalı Hac ve Umre Rehberi / Medine-i Münevvere Ziyâreti,
  Buhara Yayınevi, Bayrak Matbaası, Ocak – 2003, İstanbul.
 • Van’ın Tarihi, Coğrafyası, Sosyo Ekonomik ve Kültürel Yapısı İçinde Sofu Baba (Kuddise Sirruh) ve Bazı Gönül Sultanları (Müşterek),
  Buhara Yayınevi, Bayrak Matbaası, Ocak – 2003, İstanbul.
 • Muhammed Peygamber’in Hayatı,
  Rusça, İhlas Gazetecilik A. Ş. Mart – 2003, İstanbul,
  İlâveli 2. Baskı, İhlas Gazetecilik A. Ş. , Ocak 2004, İstanbul,
  İlâveli 3. baskı, İhlas Gazetecilik A. Ş. , Mart 2005, İstanbul,
  İlâveli 4. ve 5. baskılar, İhlas Gazetecilik A. Ş. , Mayıs, Haziran 2006, İstanbul.
 • Tecvidli Elifbâ, (Merhum Prof. Dr. Orhan Karmış’la beraber),
  İlâveli 2. Baskı, Hakikat Kitabevi, Temmuz 2003, İstanbul.
 • İstanbul Evliyaları (1-2), (Heyet),
  İhlas Gazetecilik A. Ş. , Eylül-Ekim 2003, İstanbul.
 • Batı Anadolu ve Rumeli Evliyaları (1-2), (Heyet),
  İhlas Gazetecilik A. Ş. , Kasım-Aralık 2003, İstanbul.
 • Orta Anadolu (Kuzey – Güney) Evliyaları (1-2), (Heyet),
  İhlas Gazetecilik A. Ş. , Ocak-Şubat 2004, İstanbul.
 • Bazı Nasihat ve Yalvarışlar,
  Şeyhulislâm Abdullah Ensârî Hirevî?nin Farsça “Nesâyih ve Münâcât” isimli eserinin tercümesi, (Prof. Dr. Mehmet Yücel’le birlikte),
  Buhârâ Yayınevi, Mart 2004, İstanbul.
 • Kurtuluş’un Anahtarı,
  Şeyhulislâm Ahmed Nâmıkî Câmî?nin Farsça “Miftâhu’n-Necât” isimli eserinin tercümesi, (Prof. Dr. Mehmet Yücel’le birlikte),
  Buhârâ Yayınevi, Mart 2004, İstanbul.
 • Doğu Anadolu (Kuzey – Güney) Evliyaları (1-2), (Heyet),
  İhlas Gazetecilik A. Ş. , Mart-Nisan 2004, İstanbul.
 • Peygamberler Tarihi (1-2), (Heyet),
  İhlas Gazetecilik A. Ş. , Mayıs-Haziran 2004, İstanbul.
 • İslâm’ın Akâid, İbâdet ve Ahlâk Esâsları (Özet olarak), (200 sayfa),
  1. baskı, Buhara Yayınevi, Aralık-2004 İstanbul.
 • Hazret-i Muhammed’in Hayatı (496 sayfa),
  Türkçe, 1. baskı, İhlas Gazetecilik A. Ş. , Nisan 2005, İstanbul,
  Gözden Geçirilmiş 2. ve 3. Baskılar, İhlas Gazetecilik A. Ş. , Nisan, Mayıs 2006, İstanbul

KONFERANSLARI:

Yurt içinde ve dışında katılmış olduğu bazı konferanslar:

 • “İslam’ın Doğru Olarak Anlaşılıp Yaşanmasında Sünnet’e Olan Lüzum”,
  Dini ve Milli Bütünlük Kurultayı, Uluslararası Lütfi Kırdar Spor ve Kongre Salonu “İslamiyette İlim ve Amel Münasebeti”,
  Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle İstanbul-Büyükçekmece’de Verilen Konferans, 24.04.1999
 • “Yüce Dinimizde Cami ve Cemaatin Önemi”,
  Camiler Haftası – Çatalca Müftülüğü, 4.10.2002
 • “Dini İnanç ve Kültürümüz”,
  Camiler Haftası – Büyükçekmece Müftülüğü, 10.2002
 • Hz. Mevlana’dan Günümüze Mesajlar”,
  Hazret-i Mevlana Haftası – Özel Bahçelievler İhlas Koleji, 12.12.2002
 • “Eğitimin Önemi”,
  Özel Sultan Fatih Koleji, 17. 01. 2003
 • “Kardeşlik ve Yardımlaşmanın Önemi”,
  Yalvaç Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, 15.03.2003
 • “Okumanın Önemi ve İyi Bir Hedef Seçmenin Lüzumu”,
  Marmara Eğitim ve Kültür Grubu Seminer Salonu, 16.04.2003
 • “Fetih ve Fatih”,
  Özel İhlas Marmara Evleri Koleji, 29.05.2003
 • “Aziz Milletimize ve Güzel Ülkemize Hizmet Etmenin Önemi”,
  İhlâs Vakfı, Öğrencileri İş Hayâtına Hazırlama Semineri, 30 Haziran 2003, İstanbul
 • “Toplu Yapılan İbâdetlerin Dinimizdeki Yeri”,
  Büyükçekmece Müftülüğü, Camiler Haftası, Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu, 4.10.2003, İstanbul
 • “Yüce Dinimizde Birlik ve Beraberliğin Önemi”,
  Çatalca Müftülüğü, Camiler Haftası, 5. 10. 2003, İstanbul
 • “İstanbul’daki Ispartalılara Sâhip Çıkmak”,
  Ispartalılar Gönül Birliği Derneği, Eresin Oteli, 25.10.2003, İstanbul
 • Toplam 22 Seminer ve Panel?de Oturum Başkanlığı, Açılış ve Kapanış Konuşmaları ile Müzâkereleri, Marmara Kültür ve Eğitim Merkezi, Ekim 2003 – Nisan 2004, İstanbul
 • “Gençliğin Önemi ve Bu Devrede Yapılacak Görevler”,
  Özel İhlâs Öğrenci Yurdu, 5 Aralık 2003, İstanbul
 • “Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’yi ve Mesajlarını Doğru Anlamak Nasıl Olur”,
  Bahçelievler Özel İhlas Koleji, 25.12.2003, İstanbul
 • “Vehhâbîlik ve Selefîlik”,
  İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 26.12.2003, Gayrettepe-İstanbul
 • “Ticâretin Önemi ve Dikkat Edilecek Bazı Hususlar”,
  Temizlik Robotu Satış Merkezleri, Tozkoparan Bürosu, 13.04.2004, İstanbul
 • “Kutlu Doğum Haftalarının ve Mevlidin Önemi”,
  İhlas Marmara Evleri Site Yönetimi, 01.05.2004, Yakuplu-İstanbul
 • “Hazret-i Peygamberin Bazı Faziletleri”,
  Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, 16 Mayıs 2004, Lüleburgaz-Kırklareli
 • “Hazreti Peygamberi Doğru Olarak Tanımak ve Anlamak”,
  İlim ve İrfan Vakfı, 22 Mayıs 2004, İstanbul

TEBLİĞLERİ:

Yurt içinde ve dışında tertiplenen, gerek milli – gerekse milletlerarası çapta katıldığı panel, sempozyum, seminer ve kongrelerde sunduğu tebliğleri tarih sırasına göre şöyledir:

 • Büyük Türk-İslam Alimi İ. Buhari Sempozyumu,
  Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 18-20 Haziran 1987, Kayseri
 • Enerji Tasarrufu Paneli,
  S.Ü.İlahiyat Fakültesi, 1987, Konya
 • Sigara Paneli,
  Selçuk Üniversitesi, 25.02.1988, Konya
 • Veysel Karani Sempozyumu,
  Siirt Valiliği, 26.05.1988, Siirt
 • İmam Birgivi Sempozyumu,
  9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Ödemiş Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ödemiş Şubesi, 22-23 Kasım 1991, Ödemiş
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı Paneli,
  Sağlık Bakanlığı İbrahim Hakkı Sağlık Eğt. Enstitüsü, 19.10.1993, Erzurum
 • Milletlerarası Katılımlı Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu,
  S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 16-17 Kasım 1993, Konya
 • Doğumunun 524. Yıl Dönümü Münasebetiyle Yavuz Sultan Selim Han Sempozyumu,
  Amasya Belediye Başkanlığı, 09 Ekim 1994, Amasya
 • Vefatının 537. Yıldönümü Münasebetiyle Akşemseddin Hz. Sempozyumu,
  M. Karaca Tiyatrosu, 1995, İstanbul
 • “Kutlu Doğum Haftası ve Ehl-i Beyt’in Fazileti” Paneli,
  Kadırga Kültür Merkezi – Eminönü Belediye Başkanlığı ve Feyz Prodüksiyon, 09.05.2003

KATILDIĞI SADREDDİN KONEVİ SEMPOZYUMLARI

 • “Sadreddin Konevi’nin İlmi Şahsiyeti”, I. Millî Sadreddin Konevi Sempozyumu, S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 23-24 Mart 1988, Konya
 • “Sadreddin Konevi’nin İslami İlimlerdeki Yeri”, II. Millî Sadreddin Konevi Sempozyumu, S.Ü. İlahiyat Fakültesi, 23 Mart 1989, Konya
 • “Sadreddin Konevi’nin Hayatı ve Eserlerine Umumi Bir Bakış”, III. Millî Sadreddin Konevi Sempozyumu, S.Ü. İlahiyat Fakültesi, 23 Mart 1990, Konya
 • “Sadreddin Konevi’nin Tasavvuf İlmi ile Alakası”, IV. Millî Sadreddin Konevi Sempozyumu, S.Ü. İlahiyat Fakültesi, 23 Mart 1991, Konya
 • “Sadreddin Konevi’nin Kırk Hadis Şerhinde Vermek İstediği Mesajlar”, V. Millî Sadreddin Konevi Sempozyumu, S.Ü. İlahiyat Fakültesi, 23 Mart 1992, Konya

İŞTİRAK ETTİĞİ HZ. HADİMİ SEMPOZYUMLARI

 • “Hâdimî’nin İlmi Şahsiyetinin Teşekkülüne Tesir Eden Amiller”, I.Hz. Hâdimî Sempozyumu, Hadim Belediyesi ile S.Ü. Rektörlüğü, 21 Ekim 1988, Hadim
 • “Hâdimî’nin Hayatı ve Eserlerine Umumi Bir Bakış” II. Hz. Hâdimî Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi ile Hadim Belediyesi, 29 Eylül 1989, Hadim
 • “Hâdimî’nin Oğlu ve Talebelerine Vasiyeti ve Nasihatleri”, III. Hz. Hâdimî Sempozyumu, Hadim Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi, 6 Ekim 1990, Hadim
 • “Hâdimî’nin “en-Nesâyih ve’l-Vesâye’l-Mübâreke” İsimli Risâlesinin Kısa Bir Tahlili”, IV. Hz. Hâdimî Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi ile Hadim Belediyesi, 25 Eylül 1992, Hadim

RADYO KONUŞMALARI

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, 1977 yılından itibâren, Ankara’da: Meteoroloji’nin Sesi, TRT-1, TRT-2 ve Ârifân radyolarında, 1994 yılından itibâren de İstanbul’da: TGRT-Fm, Moral Fm, Marmara Fm gibi radyolarda, ayrıca muhtelif vilayetlerimizdeki değişik mahallî (yerel) radyolarda, muhtelif tarihlerde, çeşitli konularda [ilmî, târihî, ahlâkî, kültürel ve branşı ile ilgili konularda]  konuşmalar yapmıştır. O konuşmalarından bazılarına, zaman içerisinde yer verilecektir.

 • 1977-1978 yıllarında Meteoroloji’nin Sesi Radyosunda haftalık olarak dînî, ahlâkî ve kültürel konuşmalar.
 • Muhtelif senelerde, Ramazan Aylarında TRT-1 ve TRT-2 Radyolarında konuşmalar.
 • TRT-1 Radyosunda Ramazan Ayı Özel Programlarında yapılan 4 adet konuşma.
 • TGRT-Fm’de 6 sene müddetle “Kelimelerin Manaları”“Bazı Menkıbeler”“Mikrofon Çevresinde” gibi programlar.
 • TGRT-Fm Radyosunda Ramazan Ayı sahur programlarında yapılan 30 adet konuşma.
 • Marmara Fm Radyosunda 19 Ekim 2006 / 26 Ramazân 1427 Perşembe Günü, Kadir Gecesi hakkında yapılan konuşma.
 • Moral Fm Radyosunda 29 Kasım 2006 Çarşamba Günü Sâat 08.30’da telefonla yapılan konuşma.
 • Moral Fm Radyosunda 29 Ocak 2007 / 10 Muharrem 1428 Pazartesi Günü Sâat 19.00 – 19.20 arasında canlı yayında telefonla yapılan konuşma.

Televizyon Konuşmaları:

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Çağrı-TV, Sun-TV, Kon-TV (Konya); Kanal 32-TV (Isparta), Ufuk-TV (Malatya), Elif-TV(Kayseri), Kanal-25 (Erzurum), Bayrak-TV (Yozgat), Taşova-TV (Amasya), Seyelân-TV (Beypazarı) gibi mahalli televizyonlarda;

TGRT, Show-TV, Star-TV, Mesaj-TV ve Meltem-TV gibi ulusal televizyonlarda;

LBC-TV (Lübnan), Ebû Dabî-TV (Birleşik Arap Emîrlikleri), TGRT-EU (Almanya), RAI DUE-TV (İtalya), ORF-TV(Avusturya Devlet Televizyonu) gibi yabancı televizyonlarda ilmî, târihî, ahlâkî, kültürel ve branşı ile ilgili konularda konuşmalar yapmıştır.

22 Nisan 1993 tarihinden itibaren, 22 Nisan 1996 tarihine kadar, TGRT “Huzura Doğru Programı’nda “İslam Büyükleri”ni anlatan Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, 22 Nisan 1996 tarihinden 1998 yılı sonuna kadar da “Hadis-i Şerif’lerden Seçmeler” başlığı altında Sahih-i Buhari’deki Hadis-i Şerif’lerin açıklamalarını yapmıştır.

Zaman içerisinde bu konuşmalarına da yer verilecektir.

Bu konuşmaların 1.000. programı, 25. 01. 1996  PERŞEMBE  günü yapılmıştır.

TELEVİZYONLARDA ANLATTIĞI KONULARDAN BAZILARI:

 • Mesaj TV: İslamın Doğru Olarak Anlaşılıp Yaşanmasında Sünnet’e Olan Lüzum (İki Saatlik Konuşma – Canlı Yayın)
 • Meltem TV: Sünnet’in Lüzum ve Önemi (İki Saatlik Konuşma – Canlı Yayın)
 • Star TV: Zemzem Suyunun Önemi (18.11.2002 Reha Muhtar?la Hayatın İçinden)
 • Meltem TV: Kutlu Doğum Haftasında Yapılacak İşlere Dair Bazı  Teklifler, (12. 05. 2003, Canlı Yayın)
 • Meltem TV: Fetih Haftasında Fatihi Anlamak, (30. 05. 2003, Canlı Yayın)
 • Seyelân TV (Beypazarı-Ankara): Mirâcın Ma’nâ ve Mâhiyeti, Canlı Yayın, 2004 -Eylül Ayı
 • Seyelân TV (Beypazarı-Ankara): Eğitimle İlgili 4 Konuşma (Bant Kaydı), 2004 – Eylül Ayı
 • Show TV: (Ekim-Kasım 2004: Ramazan Ayı), 30 günlük program (İftâr ve Sahûr)
 • Show TV: (Ekim-Kasım 2004: Ramazan Ayı), Hazret-i Muhammed Aleyhisselâmın Mucizeleri, 15 günlük program
 • TGRT TV: (Ramazan Ayı-Kadir Gecesi Canlı yayın, Süleymâniye Câmii-İstanbul)
 • TGRT TV: (20 Nisan 2005, Mevlid Gecesi Canlı yayın, Süleymâniye Câmii-İstanbul)
 • TGRT TV: (Kıyâmet Alâmetleri)
 • TGRT TV: Kutlu Doğum Haftası Programı’nda [09 NİSAN 2006] ve Mevlid Gecesi’nde [09.04.2006] Canlı Yayınlar (2 defa), Eyüp Sultan Câmii-İstanbul
 • TGRT TV: Bahçelievler Belediyesi Çadırı, Ekim-2005, Ramazan Ayı Sahur Programı Canlı Yayınları (3 defa)
 • TGRT TV: Ramazan Ayı-Kadir Gecesi [30 Ekim-2005] Canlı Yayını, Eyüp Sultan Câmii- İstanbul
 • TGRT TV: Haber Magazin Programı: “Mucize, Kerâmet, Sihir-Büyü”
 • Rai Due (İtalya): “Avrupa Birliğine Girişin Değerlendirilmesi”
 • TGRT-EU (Almanya): “Almanya’daki Türklerin Problemleri ve Çözümleri”
 • Kon TV (Konya): “Ahmed Yesevi ve Seyyid Ahmed Arvâsî’nin Milletimize Mesajları”
 • Kanal 32 TV (Isparta): Müftülük Saati, (2 defa)
 • Meltem TV: “Hazret-i Peygamberle İlgili Karikatür Krizinin  Değerlendirilmesi”, Canlı Yayın
 • Show TV: Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Konular, 30 günlük İftâr ve Sahûr Programı, [Tekrar]
 • Show TV: Ramazan Ayı, Hazret-i Muhammed Aleyhis-selâm’ın Mucizeleri
 • Show TV: 15 günlük İftâr ve Sahûr Programı, [Tekrar]
 • Star TV: Ramazan Ayı Sabah Programı Canlı Yayın

ORF TV (Avusturya Devlet Televizyonu): (29.11.2006 Çarşamba Günü Yapılan Röportaj)