Hazret-i “Hızır” ve Hazret-i “İlyâs” Kimlerdir?

İbrâhim aleyhisselâmdan sonra yaşamış olan, bâzı âlimlerin “Nebî” (Peygamber), bâzı âlimlerin de “Velî” dedikleri  “Hızır” aleyhisselâmın soyu, Nûh aleyhisselâmın Sâm isimli oğluna dayanmaktadır. [Bâzıları da onun İsrâiloğullarından olduğunu söylemişlerdir.] Avrupa ve Asya kıtalarına hâkim olan Zülkarneyn aleyhisselâmın askerlerinin kumandânı ve teyzesinin oğludur.

Mûsâ aleyhisselâmla görüşüp yolculuk yapmıştır. Hak teâlânın bildirmesiyle ledünnî ilme sâhipti. Hızır aleyhisselâmın Mûsâ aleyhisselâm ile buluşması, görüşmesi ve yolculuk yapması, Kur’ân-ı kerîm’de Kehf sûresinin 60-80. âyetlerinde ve hadîs-i şerîflerde bildirilmiştir.

Hızır aleyhisselâm, güzel ahlâk sâhibi, cömert ve insanlara karşı çok şefkatliydi. Allahü teâlânın izni ile kerâmet ehli olup kimyâ ilmini bilirdi.

Vefâtından sonra, rûhu insan şeklinde gözüküp bi-iznillah, garîblere yardım etmektedir.

Hızır aleyhisselâm, Allahü teâlânın sevgili kullarındandı. Doğdu, büyüdü ve vefât etti. Hızır aleyhisselâmda, yaşayan insanlarda görülen hâller bulunduğu için yaşıyor zannedilmektedir. Allahü teâlâ onun rûhuna insan şeklinde görünmek ve kıyâmete kadar yardım isteyen müslümanların imdâdına yetişmek, yardım etmek, konuşmak, ilim öğrenmek ve öğretmek özelliklerini verdi.

“Hızır” lakabıyla meşhûr olmasının sebebi, kuru bir yere oturup kalktığı zaman, oranın yeşerip yemyeşil olmasından dolayıdır. Sahîh-i Buhârî’de bildirilen bir hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz; “Hızır (aleyhisselâm), otsuz kuru bir yerde oturduğunda, o yer birdenbire yemyeşil olur, peşi sıra dalgalanırdı” buyurdu.

Peygamber Efendimiz Eshâb-ı kirâm ile Tebük Harbindeyken ikindi namazını kıldıktan sonra iki beyit işittiler. Fakat şiiri söyleyeni göremediler. Resûlullah Efendimiz; “Bu iki beytin söyleyicisi kardeşim Hızır’dır; sizi övüyor” buyurdu.

Hızır aleyhisselâm birçok zâtın tasavvufta yetişmesine rehberlik etmiş, feyz vermiştir. Hızır aleyhisselâmın tasavvufta yetiştirdiği en meşhûr âlim ve velîlerden biri Abdülhâlık Goncdüvânî hazretleridir.

Hızır aleyhisselâm, İlyâs aleyhisselâmla birlikte Peygamber Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) vefâtında hâne-i saâdetlerine gelip Ehl-i Beyt için sabır tavsiye etmiştir.

İlyâs aleyhisselâm ise, Mûsâ aleyhisselâmın dînini insanlara bildirmek için, Allahü teâlâ tarafından vazîfelendirilmiş olan ve Benî İsrâil’e gönderilen Peygamberlerdendir.

Kur’ân-ı kerîm’in En’âm ve Sâffât sûrelerinde İlyâs aleyhisselâmla ilgili haberler vardır. [Bugün yerimiz kalmadı.]