Hayz Ve Nifaslıya Yasak Olanlar

19’cuların bâtıl dininde olanlarla, bazı mezhepsizler, kadın özel hallerinde, yani hayzlı ve nifaslı [lohusa] iken (Namaz kılar, oruç tutar ve Kur’an okur, bunu kadınların iyiliği için yapıyoruz) diyorlar. Hasta kadına bunları yaptırmak iyilik mi? İyilik, Allahın ve Resulünün emri ne ise ona uymaktır. Allahü teâlâ, (Bir işte anlaşmazlık olursa o işi Kur’an’a ve sünnete arz edin), (Resulüm Kur’an’ı açıkla), (Bilmiyorsanız âlimlere sorun) buyuruyor. Bu emirlere göre hayzlı, nifaslı şunları yapamaz:

1- Namaz kılamaz

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Hayzlı kadın namaz kılamaz.) [Buhari, Müslim]

(İstihazalı [özürlü] hayzı bitince yıkanır, namazını kılar, orucunu tutar.) [Dârimi]

Aşağıdaki hadis-i şerifler de, istisnalar hariç, hayzın da cünüplük gibi olduğunu göstermektedir:

(Hayızlı ile cünübe rahmet melekleri yaklaşmaz.) [Nesai]

(Hayz bittikten sonra ve sebepsiz guslü geciktirenlere rahmet getiren meleklerin yaklaşmadığı bildirilmiştir.) (Hayızlı ile cünüp kadının saç diplerine su ulaşıyorsa, guslederken örgülerini çözmesi gerekmez.) [Ziya el Makdisi, Hattâbi]

Resulullah, hanımına, (şu seccadeyi getir) dedi. O da, ben hayzlıyım deyince, (Hayzın elinde değil ya) buyurdu. (Müslim) [Demek ki hayzlıya bazı yasaklar var.]

2- Oruç tutamaz

Hadis-i şerifte, (Hayzlı iken tutulamayan oruçlar kaza edilir, kılınmayan namazlar affolur) buyuruldu. Hayız veya nifas sebebiyle Ramazanda oruç tutmayan kadınların öteki Ramazana kadar kazalarını geciktirebilecekleri de Resulullah tarafından bildirildi. (Buhari, Müslim)

3- Kur’an okuyamaz

Hadis-i şerifte, (Hayzlı ve cünüp, Kur’an okuyamaz) buyuruldu. (Tirmizi)

4- Mushafa el süremez

(Kur’an’a temiz olanlardan başkası dokunamaz) mealindeki [Vakıa 79]. âyeti açıklayan Allahın Resulü buyurdu ki:

(Kur’an’a ancak [hadesten] temiz olan dokunabilir.) [Nesai] Abdestsiz iken bile Mushafa dokunulmaz. (Dürer ve bütün fıkıh kitapları)

Mezheplerin hepsinde de hükümler aynıdır. Ancak Maliki’de, hayzlının Kur’an okuması caizdir. Ancak hayzlı bir kız, Maliki’yi taklit ederek Kur’an okuyamaz. Çünkü başka bir mezhebi taklit etmek, ancak bir farzı yapmak için, kendi mezhebinde imkan bulunmadığı veya güç olduğu zaman caiz olur. Hayzlıya Kur’an okumak farz olmadığı için başka bir mezhep taklit edilemez. (Hülasat-üt-tahkik)

5- Camiye giremez

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Cünübe ve hayzlıya mescide girmek helal olmaz.) [İbni Mace]

(Hayzlı, duaları okur, ancak musallaya [namaz kılınan yere] girmez.) [Buhari]

6- Tavaf edemez

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Hayzlı Beytullahı tavaf edemez, ancak veda tavafı affedilmiştir.) [Buhari]

(Tavafta namaz gibi abdestli olmak lazımdır.) [Tirmizi]

7- Cima edemez

(Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. Hayz halindeki kadınlardan uzak durun, temizleninceye kadar yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit de, Allahın size emrettiği yerden yaklaşın.) [Bekara 222]

Yahudiler hayzlı ile bir odada oturmaz, beraber yemek yemezdi. Eshab-ı kiram hayz halini sorunca Resulullah, bu âyeti okuyup, (Cima hariç, her şeyi yapabilirsiniz) buyurdu. (Müslim)

Bir dinde reformcu, (Kadın, özel halinde Namaz ve oruç hariç, birçok ibadeti yapabilir, mesela Kur’an okuyabilir, mescide girebilir, tavaf yapabilir. Bu konular, çoğunluğa rağmen birer müctehid olan İbni Kayyim [İbni Teymiye’nin talebesi] zahiri mezhebinden İbni Hazm ve felsefeci İbn Rüşd bunlara cevaz vermiştir) diyor. Bu üç kişinin hiçbiri Ehl-i sünnet değildir. Böyle konuşmaları dinde senet olmaz.