Hayatı

1948 (1947) yılında Isparta’nın Yalvaç ilçesinde doğan Ramazan Ayvallı ilk, orta ve lise tahsilini memleketinde tamamladı. 1965 yılında Yalvaç Lisesi’nden, 1969 yılında da, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Fakülteden mezuniyetini müteakip, 1969 yılından 1980 yılına kadar (11 sene müddetle), Diyânet İşleri Başkanlığı’nda Din İşleri Yüksek Kurulu Raportörü olarak çalıştı. [Devlet Bakanlığı “Olur”u ile bir sene de Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği yaptı.] Ücretli olarak 1972-1973 yıllarında 2 sene Balgat Ortaokulu ve Ömer Seyfettin Lisesi’nde Din Dersleri, 1977-1978 senelerinde ise yine 2 sene T.E.D. Ankara Koleji’nde Din Dersinin yanı sıra Ahlak Dersleri okuttu.

1975 yılı başından itibaren, Dış İşleri Bakanlığı’nın organizesi üzerine, Mısır’daki Kahire Üniversitesi Dâru’l-Ulûm Fakültesi’nde lisans üstü kısmında 2 sene ilmi çalışma ve araştırmalar yaptı. Bu çalışmaları sırasında, yine Kahire’de bulunan Ayn-ı Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şark Dilleri Bölümü’nde mukaveleli öğretim üyeliği görevinde bulundu.

1974 yılında Çalışma Bakanlığı’nca (45 gün müddetle) Almanya’ya, 1979 yılında da Devlet Bakanlığı’nca (1 ay müddetle) Norveç’e görevli olarak gönderildi. Yine Devlet Bakanlığı’nca 1977, 1978 ve 1979 yıllarında (1’er ay müddetle) üç defa Suudi Arabistan’da görevlendirildi.

1979 yılında, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi‘nde, “İlâhiyat Doktoru” unvanını aldı.

17 Mart 1980 – 4 Ocak 1982 yılları arasında, Yozgat Yüksek İslâm Enstitüsü’nde Öğretim Üyeliği ve Müdür Muavinliği, 19 Ocak 1982 tarihinden itibaren de Samsun Yüksek İslâm Enstitü’sünde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu.

01.01.1983 – 18 Temmuz 1984 tarihleri arasında, Samsun (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak vazife yaptı.

18 Temmuz 1984 tarihinde Samsun İlâhiyat Fakültesi’nden Konya Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne intikal edip 24.05.1985 tarihinde bir Yardımcı Doçentlik kadrosuna “Öğretim Üyesi” olarak tayini tamamlandı.

13 Kasım 1986 tarihinde “Doçent” unvanını alıp 30 Nisan 1993 tarihine kadar Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak vazife gördü ve bazı idari görevlerde bulundu. 9 sene devam eden Konya İlahiyat Fakültesindeki görevinin yanı sıra, 4 sene de Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü’nde “Arapça Mükâleme” dersleri okuttu.

01 Mayıs 1993 tarihinde, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak tayin olunan Ramazan Ayvallı, 31 Ocak 1995 tarihinde “Profesör” olmuştur.

Ramazan Ayvallı, 1969 yılından beri pek çok gazete ve dergide çok sayıda ilmi araştırma ve makale yayınlamış, 1970 yılından beri de milli ve beynelmilel çapta birçok ilmi konferans, kongre, panel, sempozyum ve seminere iştirak etmiştir.

Meteoroloji’nin Sesi, TRT-1, TRT-2 ve Ârifân radyolarında, İstanbul’da: TGRT-FM, Moral-FM, Marmara-FM gibi radyolarda, [Isparta’da da 2 radyoda] konuşmuştur.

Çağrı-TV, Sun-TV, Kon-TV (Konya); Kanal 32-TV (Isparta), Ufuk-TV (Malatya), Elif-TV (Kayseri), Kanal-25 (Erzurum), Bayrak-TV (Yozgat), Taşova-TV (Amasya), Seyelân-TV (Beypazarı) Kanal 23 (Elazığ), Tv 19 (Elazığ) gibi mahalli televizyonlarda;

TGRT, Show-TV, Star-TV, Mesaj-TV, Meltem-TV, Semerkand-TV, TV-5, Kanal-24, TRT-6, TGRT Haber-TV ve Cine-5gibi ulusal televizyonlarda;

LBC-TV (Lübnan), Ebû Dabî-TV (Birleşik Arap Emîrlikleri), TGRT-EU (Almanya), RAI DUE-TV (İtalya), ORF-TV(Avusturya Devlet Televizyonu), ODİON-TV (Kanada) gibi yabancı televizyonlarda ilmi, târihi, ahlâki, kültürel ve branşı ile ilgili konularda konuşmalar yapmıştır.

22 Nisan 1993 tarihinden itibaren, TGRT Huzura Doğru Programı’nda İslam büyüklerini anlatan Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, 22 Nisan 1996 tarihinden 1998 yılı sonuna kadar da “Hadis-i Şerif’lerden Seçmeler” başlığı altında Sahih-i Buhari’deki Hadis-i Şerif’lerin açıklamalarını yapmıştır.

2 Yüksek İslam Enstitüsü ile 3 İlahiyat Fakültesinde [ayrıca bir Edebiyat Fakültesi ve bir de Fen-Edebiyat Fakültesinde] Öğretim Üyeliği yapan Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir.

Arapça, Farsça ve Fransızca dillerini bilmekte olup evli, 3 çocuk ve 5 torun sahibidir.