Haccın Vacipleri

1- Tavaf-ı kudûm’dan sonra ve hac ayları içinde olmak şartı ile, Safâ ile Merve tepeleri arasında, yedi kere say etmek, yani, usûlü ile yürümek. Tavafsız say, sahih olmaz.

2- Arafat’tan dönüşte, Müzdelife’de, vakfeye durmak.

3- Mina’da, şeytan taşlamak, yani üç gün, temiz taş veya teyemmüm caiz olan şey atmak.

4- İhram’dan çıkmadan önce, başın en az dörtte birini ustura ile tıraş ettirmek veya en az 3 cm, kendisi veya başkası kırkmak. Berber veya ustura bulamamak özür sayılmaz. Saçsız olan veya başı yara olan da, usturayı, değmeden baştan geçirir. Kadın, saçını tıraş etmez. Makasla biraz keser.

5- Âfâki, yani mikât denilen yerlerden daha uzak memleketlerin hacıları, Mekke’den son ayrılacağı gün, tavaf-ı sadr, yani tavaf-ı veda yapmak. Hayzlı kadına bu tavaf vacip değildir

6- Arafat’ta, güneş battıktan sonra da, biraz kalmak. Güneş batmadan önce, Arafat meydanından dışarı çıkanın kurban kesmesi lazım olur.

7- Tavaf-ı ziyarette, Kâbe etrafında dörtten sonra üç kere daha dönmek.

8- Tavafta abdestsiz ve cünüp olmamak.

9- Üzerindeki elbise temiz olmak.

10- Tavaf yaparken, Hatim denilen yerin dışından dolaşmak.

11- Tavafta, Kâbe-i muazzama, sol tarafta kalmak.

12- Tavaf-ı ziyareti, bayramın üçüncü gününün güneşi batıncaya kadar yapmak.

13- Tavaf ederken, avret yeri kapalı olmak.

14- Safâ tepesi ile Merve tepesi arasında say ederken, Safâ’dan başlamak. (Safâ tepesine çıkınca, Kâbe’ye dönüp, tekbir, tehlil ve salevat getirmek ve dua etmek. Sonra Merve’ye doğru yürümek. Safâ’dan Merve’ye dört, Merve’den Safâ’ya üç kere gidilir.)

15- Her tavaftan sonra, (Mescid-i haram) içinde iki rekât namaz kılmak.

16- Şeytan taşlamasını bayram günlerinde yapmak.

17- Tıraşı, bayramın birinci günü ve Harem hududu içinde yapmak.

18- Say’ı yürüyerek yapmak. (İki yeşil direk arasında erkek hızlı, kadın yavaş gider.)

19- Kıran ve temettü hac yapan, şükür kurbanı kesmek.

20- Kurbanı, bayramın ilk günü kesmek.

21- Cima gibi yasak olan şeyler, Arafat’ta durmadan önce yapılırsa, haccı bozar. Bunları Arafat’tan önce yapmamak farzdır. Cimadan başkalarını, ihramdan çıkıncaya, cimayı, tavaf-ı ziyareti yapıncaya kadar terk etmek vaciptir. [Bilerek veya bilmeyerek, bir vacibi vaktinde ve yerinde yapmayana ceza lazım olur. Hastalık, ihtiyarlık veya kalabalık gibi bir özürle terk edince, bir şey lazım gelmez. Bir vekile yaptırmak gerekmez.]

Haccın sünnetleri

1- Âfâki olanların, hemen Mescid-i harama girerek (Tavaf-ı kudûm) yapmaları.

2- Tavafa Hacerül-esved’den başlamak ve burada bitirmek.

3- İmamın üç yerde hutbe okuması. Birisi, Zilhicce ayının 7. günü Mekke’de; ikincisi, 9. günü, öğle namazı olunca, öğle ve ikindi namazlarından önce, Arafat’ta; üçüncüsü, 11. günü, Mina’da okunur. Arafat’ta, hutbe bitince öğle ve hemen sonra ikindi namazı, cemaat ile kılınır. İmama yetişemeyen, ikindi namazını, ikindi vaktinde kılar. Namazdan sonra, Mescid-i Nemre’den, Mevkıf’e gelip, kıbleye karşı, ayakta veya oturarak vakfeye durulur. Cebel-i rahme kayaları üstüne çıkmak ve vakfe için niyet lazım değildir.

4- Arafat’a gitmek için, Mekke’den, Terviye [zilhiccenin 8.] günü, sabah namazından sonra çıkmak. [Mekke’den Mina’ya gidilir.]

5- Arefe gününden önceki ve bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinin geceleri, Mina’da yatmak. [Üçüncü gece ve günü Mina’da kalmak mecbûri değildir.]

6- Arafat’a gitmek için, Mina’dan, güneş doğduktan sonra yola çıkmak.

7- Arefe gecesi Müzdelife’de yatmak.

8- Müzdelife’de, vakfeye, fecir ağardıktan sonra durmak.

9- Arafat’ta, vakfeden önce gusletmek.

10- Mina’dan Mekke’ye son dönüşte, önce Ebtah denilen vadiye gelip, burada bir miktar durmak. Buradan Mekke’ye gelip, dilediği kadar kalır.

11- Hacca giderken, muhtaç olmayan ana-babadan, alacaklılardan, kefilinden izin almak sünnettir. Ana-baba muhtaç ise, izinsiz gitmek haramdır. Nafaka bırakmadı ise, hanımından izinsiz gitmesi de haram olur. Haccın sünnetini yapmayana ceza lazım gelmez. Mekruh olur. Sevabı azalır.