Astımlının İlaç Kullanması

Astım hastası, mecburiyet halinde ilaç kullanınca oruç bozulur mu?

CEVAP

Evet bozulur. Sadece kaza gerekir.

Ventolin, Salbutol gibi ağıza püskürtülen astım ilaçları orucu bozar mı?

CEVAP

Bahsettiğiniz ilaçları kullanınca oruç bozulur. Çünkü içinde ilaç vardır. Ama oksijen gazı bozmaz.

Astım tabletinin gazını teneffüs etmek orucu bozar mı?

CEVAP

Sigara dumanı gibi orucu bozar.

Evi haşere için ilaçladım. Bu ilacı teneffüs orucu bozar mı?

CEVAP

Az olursa bozmaz.

Kadın hastalıklarında bir çubukla hap ve fitil veriliyor. Guslü gerektirir mi, orucu bozar mı?

CEVAP

Genelde zevk alınmadığı için guslü gerektirmez. Gündüz kullanılırsa oruç bozulur, kaza gerekir. Pamuk bile konsa, pamuk tamamen içeri girerse oruç bozulur. Yaş parmak girse de oruç bozulur.

Gündüz taharette basuru yıkayıp içeri sokuyorum. Orucum bozuluyor mu?

CEVAP

Dışarıdan içeri su veya herhangi bir şey girerse oruç bozulur. Eğer taharetlendikten sonra, bir havlu ile kurulanırsa basurun (hemoroidin) içeri girmesi orucu bozmaz.

Karşı tarafın ağız salgısını yutmak orucu bozuyor mu?

CEVAP

Karşı tarafın tükürüğünü, salgısını yutunca oruç bozulur. Eğer bu sevdiğimiz bir kimse ise sadece kaza değil, kefaret de gerekir.

Oruçlu iken alışkanlıktan dolayı rujumu yalıyorum, oruç bozuluyor mu?

CEVAP

Rujun oruca zararı olmaz. Fakat yenirse oruç bozulur. Kaza gerekir.

Oruçlu olduğunu unutup taharette mübalağa ederek içeriye su kaçsa oruca zarar verir mi?

CEVAP

Unutulunca mahzuru olmaz. Unutarak yiyip içmek de orucu bozmaz. Oruçlu olduğunu bilerek taharette mübalağa eder ve içeri su kaçarsa oruç bozulur ve kaza gerekir.

Balıkların suyunu temizlerken boğazıma ister istemez su kaçtı orucum bozuldu mu?

CEVAP

Ağıza kaçtı ise bozulmaz, boğazdan içeri girmişse oruç bozulur, kaza gerekir

Oruçluyken misvak kullanmak mekruh mudur?

CEVAP

Mekruh değildir. Şafii’de öğleden sonra kullanmamak iyi olur, çünkü ağızdaki kokuyu giderdiği için, öğleden sonra misvaklanmayı mekruh sayarlar. (Oruçlunun ağız kokusu Allah için sevimlidir. Öyle ise Allaha sevimli gelen birşeyi biz niye yok edelim) derler.

Ayak tırnağımda yara var ve bu yaradan gün içerisinde sarı su, irin ve bazen de kan geliyor ve tırnak arasında birikiyor, bunlar tekrar içeri girip orucu bozar mı?

CEVAP

Orucu bozmaz.

İstemeyerek yağmur suyu ağzımıza kaçsa orucu bozar mı?

CEVAP

Bozar.

Ben diabet hastasıyım. Kan alıp ölçü aletine koyup şekerimi ölçmem orucu bozar mı?

CEVAP

Kan aldırmak orucu bozmaz.

Arı soksa oruç bozulur mu? 

CEVAP

Bozulmaz.

Kadın geceden niyet ettiği orucu öğleyin bozsa, öğleden sonra da adet görse, kaza mı gerekir?

CEVAP

Adet olmasa idi kefaret gerekirdi. Adet olduğu için kaza gerekir. Bir kimse de orucunu bozsa, sonra oruç tutamayacak kadar hastalansa yine kaza gerekir.